KONTAKT

AVANK s.r.o.

IČO 46555536

DIČ 2023484386

Sídlo: A. Sládkoviča 3600/5 917 01 Trnava

Prevádzka: Turňa nad Bodvou