Nová adaptívna technológia, môže zredukovať tranzistory o 85 %

Zdroj:https://fontech.startitup.sk/revolucia-vyvinuli-novu-adaptivnu-technologiu-tranzistory-zredukuje-o-85/ Výskumníkom z Technickej univerzity vo Viedni sa podarilo v novej štúdii publikovanej v žurnále ACS Nano vytvoriť adaptívny dizajn tranzistoru. Výhodou je, že tranzistory teraz dokážu za behu, presne podľa požiadaviek, respektíve pracovného zaťaženia, meniť svoju konfiguráciu, čo redukuje potrebu množstva tranzistorov na doske až o 85 %. S tak výrazným poklesom tranzistorov samozrejme súvisí aj znižovanie teploty a spotreby energie, čo naopak umožňuje vyššie frekvenčné škálovanie a výkon CPU. Uvedené radikálnym spôsobom mení architektúru čipov a otvára nové dvere a možnosti v oblasti umelej inteligencie, neurónových sietí či logiky, upozorňuje portál SciTechDaily. Vedci sa v tomto prípade nespoliehali na klasicky využívaný kremík,...